banner

Har du råd til at blive skilt?

breaker.png

Langt de fleste separationer og skilsmisser starter ud med, at man lover at behandle hinanden pænt og finde ud af tingene ”i mindelighed”. Langt de færreste slutter på den måde! Har man ikke under ægteskabet sikret sig selv, kan det blive meget dyrt at komme ud af ægteskabet.

Fælleseje –en vildledende betegnelse

Når man indgår ægteskab får man automatisk den formueordning, der kaldes fælleseje. Betegnelsen ”fælleseje” får mange ægtefæller til at tro, at deres formuer bliver én stor pulje. Under ægteskabet giver dette normalt ikke de store problemer, men når separationen eller skilsmissen er nært forestående kommer de økonomiske konsekvenser bag på mange. De fleste tror, at samtlige aktiver og passiver (gæld) skal deles lige, således at hver ægtefælle får halvdelen af nettoformuen. Dette er langt fra tilfældet!

 

Separate formuer

Selvom man har indgået ægteskab, har man fortsat separate formuer. I tilfælde af separation eller skilsmisse skal hver af ægtefællernes formuer derfor gøres op hver for sig. Dette kaldes for ægtefællernes bodele. Giver den ene ægtefælles bodel et positivt resultat, skal ægtefællen aflevere halvdelen til den anden. MEN giver bodelen et negativt resultat skal der ikke deles. Ægtefællen hænger med andre ord selv på gælden.

 

Familiens bolig

Det typiske tilfælde er huset, hvor ægtefællerne bor. Dette opfattes som et fælles hus, men ofte er det kun en ene ægtefælle (i de fleste tilfælde manden), der står på skødet. Til gengæld hæfter begge parterne for gælden vedrørende huset. Banken sørger altid for at få begge ægtefællers underskrift uden at kontrollere, at det faktisk også stemmer overens med det konkrete ejerforhold.

 

I denne situation vil hustruen have et samlet minus (da hun kun har gæld og intet aktiv), mens manden har et stort aktiv (hele huset) og kun halvdelen af gælden. Manden skal aflevere halvdelen af hans nettoformue (husets værdi fratrukket halvdelen af gælden) til hustruen. Derimod sidder hustruen fortsat tilbage med halvdelen af gælden, da hun ikke kan dele denne med manden. Fordelingen af husets friværdi bliver således skæv, da manden i modsætning til hustruen kan trække gælden fra.

 

Få aftalerne på plads i god tid

Det er derfor vigtigt, at man også under ægteskabet tænker over, hvem der står registeret for aktiverne, og hvem der hæfter for gælden. Dette skulle meget gerne harmonere.

 

Hertil kommer også, at den, der står registeret på aktiverne, får førsteret til at udtage dem. Mange tror at bilen, huset mv. er ”vores” –det er ofte ikke tilfældet.

 

Mange tænker ikke over dette og sætter deres lid til at indbyrdes aftaler og forståelse af, at tingene ejes i fællesskab bærer hele vejen igennem. Erfaringen viser, at dette ikke er tilfældet. Når først man står i en separation eller skilsmisse, er alle tidligere aftaler og fælles forståelser ofte ikke længere tilstede. Tilbage er kun de hårde facts.

 

Det er derfor meget vigtigt, at ægtefæller er opmærksomme på problemet og sikrer sig selv, mens de stadig elsker hinanden.