banner

Har du brug for et Familietjek?

breaker.png

Hæfter ægtefæller for hinandens gæld? Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever? Kan I gifte jer, hvis en af jer sidder i uskiftet bo? Har I overvejet begunstigelser i jeres pensionsaftaler? Hvad sker der eksempelvis med jeres pensioner, hvis I liver skilt? Er I gift –hvordan er jeres børn fra tidligere forhold så stillet økonomisk ved jeres død? Hvordan er jeres ægtefælle stillet? Har du og din samlever tænkt på en aftale om jeres ejerbolig? Hvilken betydning har det, at en af havde bopæl i udlandet, da I giftede jer?


Disse spørgsmål og mange flere kan du nu få besvaret ved at få lavet et såkaldt Familietjek.

 

Familietjekket er udviklet af den landsdækkende forening Danske FAMILIEadvokater. Foreningen har omkring 250 medlemmer. Alle medlemmer har forpligtet sig til at overholde visse fælles etiske standarder og er specialiserede i familiens forhold.

 

Situationer, der opstår akut, bliver der ofte taget hånd om, men de mere generelle og almene juridiske dilemmaer er der mange, der glemmer.

 

Idéen bag Familietjekket er derfor, at man ved en gennemgang af sin families forhold kan få skabt sig et overblik over familiens juridiske og økonomiske situation. Man får afdækket de vigtigste problemstillinger, som der bør tages stilling til, før det er for sent at gøre noget ved dem.

For at forebygge eller løse væsentlige problemer skaber Familietjekket overblik over din og din families juridiske og økonomiske situation. Danske familieadvokater rådgiver professionelt om, hvad der kan er bør gøres i den enkelte familie.

 

Hvorvidt familie herefter rent faktisk gør det, er op til familien selv. Det ligger ikke i Familietjekket at udarbejde dokumenter (ægtepagter, testamenter, samejeoverenskomster mv.). Det vigtigste er, at familien i kraft af Familietjekket har et velovervejet og korrekt grundlag, at træffe sine beslutninger på.

 

Familietjekket gennemføres på et møde med et medlem af Danske FAMILIEadvokater. Mødet afsluttes med en skriftlig sammenfatning af de konstaterede problemstillinger og behov. Herefter afgør familien selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gennemføres.

 

Hos FAmilieretskontoret er vi naturligvis også uddannede i at udføre de såkaldte Familietjek.

Alle kan bruge et Familietjek. Familiemønsteret i dag er meget forskelligt fra dengang man lavede mange af de familie- og arveretlige regler. Reglerne tager således ikke sigte på, at familien i dag består ofte af flere særbørn samt eventuelle fællesbørn. Der er således børn i familien, der også er del af en anden familie. De enkelte familier i dag griber ind i hinanden.

 

Også ”helt almindelige familier” bestående af far, mor og børn kan have brug for at få et Familietjek. Her er reglerne nemlig også forældede –eksempelvis med hensyn til muligheden/ønsket om at sidde i uskiftet bo. Ofte kan ”den almindelige families” situation faktisk også forbedres betydeligt ved oprettelse af enkelte dokumenter.