banner

Ugifte samlevende

breaker.png

Vælger I at leve sammen i et økonomisk, men papirløst fællesskab, kan I komme mange uforudsete problemer i møde ved at starte samlivet med at forholde jer til, hvad der sker, den dag det ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort. 
 

Hvad med børn?

Venter I eller planlægger I at få et barn? Så skal I være opmærksomme på, at den biologiske far ikke automatisk bliver registreret som far og dermed heller ikke automatisk får forældremyndighed. I papirløse forhold skal faren og moren sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, har I fælles forældremyndighed.

 

Hvem skal arve?

Hvis I gerne vil arve hinanden, skal I oprette testamente. Arver I hinanden i henhold til testamente, før I har haft fælles bopæl i to år, eller før I får barn eller venter barn, skal der betales ca. 36,25 % i boafgift af arv og forsikringssummer, der kommer til udbetaling til længstlevende. Arver I hinanden, efter at have boet sammen mere end to år, eller efter at I har fået barn, venter barn eller har haft barn, er afgiften kun 15%.
 

Den længstlevende er ikke automatisk indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. Ønsker I, at den anden skal have forsikringssummen, skal I udfærdige en begunstigelseserklæring - i hvert fald hvis jeres respektive ordninger er oprettet før 1. januar 2008.
 

I kan – hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn - oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer en række af de fordele, som længstlevende ægtefæller har ved død.

 

Hvis vi går fra hinanden?

Går I fra hinanden, har den af jer, som har købt en ting, også ret til at tage den med. Har du f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens din partner har købt fladskærmen, bilen og stereoanlægget, så er det din partner, der tager ejendelene med sig ved samlivsophør.

 

Fast ejendom

Går I fra hinanden, men ejer stadig fast ejendom sammen, skal alle beslutninger om denne træffes i enighed. Er I ikke enige, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg af huset.
Er godt råd er derfor at få rene linjer nu og undgå uoverensstemmelser senere. F.eks. kan I indgå aftaler, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden.

 

 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 

Over 15.000 par gik fra hinanden i 2012. Inden skilsmissen går i fisk, kan det være en stor hjælp at tale med en familieadvokat. 

Mange tror, at det er dyrt at gøre brug af en familieadvokat - men du kan vælge at købe et rådgivningsmøde og få overblik over din situation. 

 

Bestil et rådgivningsmøde hos Familieretskontoret. Fast pris oplyses inden mødet. Ring 70 22 49 49.